top of page

ReAttach Therapie

Clinical Neuropsychiatry AWARD 2015

ReAttach schema therapie voor mensen met psychische/emotionele klachten. Gewoonlijk staan we niet stil bij de manier waarop we gebeurtenissen verwerken. Als er in de verwerking een belemmering optreedt, merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt bijvoorbeeld niet om dingen los te laten. We krijgen er last van als we letterlijk ‘vol’ blijven zitten met onverwerkte informatie.

Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Door de ReAttach methodiek word u alsnog in staat gesteld de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. Hierdoor ontstaan rust, ontspanning, bewustwording, overzicht en nieuwe inzichten. U reageert minder heftig op stressvolle gebeurtenissen en ervaart meer ruimte zodat u effectiever kunt handelen.
ReAttach zorgt voor een veilige basis en een fundament voor verdere groei.

ReAttach is een kortdurende, prettige interventie, waarbij veilige gehechtheid gestimuleerd wordt. Het helpt om het verleden achter u te laten en zorgt ervoor dat de relaties met mensen om u heen niet gekleurd worden door oude patronen en overlevingsstrategieën.

ReAttach is een begeleidingsvorm waarbij u zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als u het moeilijk vindt om te vertellen wat u dwars zit en ook geschikt als u niet kunt verwoorden wat er precies met u aan de hand is. Met ReAttach wordt u geholpen om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit het verleden op een snelle manier te verwerken zodat u daar geen last meer van hebt. Het is niet nodig dat u trauma’s of nare gebeurtenissen herbeleeft of dat u blootgesteld wordt aan uw angsten. ReAttach richt zich niet op de inhoud van informatie (trauma), maar op het proces van verwerking zelf en zet deze weer in gang.

Vier factoren die een psychotherapeutisch veranderingsproces kenmerken

Primaire emoties
Hechting
Cognitieve functies
Bewustzijn

ReAttach richt zich op deze 4 punten en zet de werking in door middel van stemgebruik, denkopdrachten en lichte/ritmische aanraking van de handen. Het aantal sessies dat u nodig heeft is afhankelijk van de ernst en de duur van uw klachten. Gemiddeld zijn er vijf sessies nodig verspreid over een periode van drie maanden. Ik werk met jongeren en met volwassenen. Bij jongeren wordt het liefst ook met de ouder(s) samengewerkt.

Bekijk ook

Reconnective Healing

Foundational Practitioner Reconnective Healing®

Reconnective Healing helpt de natuurlijke balans te herstellen op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

The Reconnection

Reconnection® Practitioner

The Reconnection heeft effect op iemands levenspad, persoonlijke ontwikkeling en evolutie.

MIR - Methode

Zelfhelingsmethode

Mentale en Intuïtieve Reset. Deze methode is zo ontworpen dat iedereen het zelfstandig en eenvoudig kan toepassen.

bottom of page