top of page

The Reconnection

Reconnection® Practitioner

Na mooie ervaringen met de Reconnective Healing willen cliënten graag weten wat ik nog meer te bieden heb. The Reconnection (ook wel de Persoonlijke Reconnection genoemd) sluit daar mooi op aan. Het heeft effect op iemands levenspad, persoonlijke ontwikkeling en evolutie. Soms kiezen cliënten hier direct voor als ze geen disbalans ervaren in zichzelf (waarbij de RH toegepast wordt) maar voornamelijk zichzelf verder willen ontwikkelen.

The Reconnection: Oorspronkelijk waren de meridianen van ons lichaam verbonden met een netwerk (o.a. Ley lijnen) dat onze planeet omringt. Deze lijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten op een groter netwerk en je als mens te verbinden met het grotere geheel, zodat er een directe informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen. The Reconnection herstelt deze 'axiatonale' lijnen en punten weer met elkaar, ze worden weer verbonden en geactiveerd. Door die activering wordt het ons mogelijk gemaakt om die unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze heelwording en evolutie. De lijnen zijn onderdeel van een tijdloos netwerk van intelligentie, een paralleldimensionaal circulair systeem dat de basisenergie aantrekt voor de herstelfuncties van het menselijk lichaam. De lijnen maken een energie-uitwisseling met het veld van licht en informatie mogelijk. Tijdens en na de sessie kun je informatiebeleving anders ervaren dan we gewend zijn. Je wordt receptiever. Er wordt een proces in werking gezet wat zich verder door blijft ontwikkelen. Soms zijn de veranderingen direct merkbaar/zichtbaar. En natuurlijk zit er een overlapping in de Reconnective Healing en The Reconnection. Om de mate van verbinding te bereiken die via The Reconnection wordt voortgebracht, kun je heling ervaren als onderdeel van het proces. Let wel het brengt ieder iets anders, omdat het ieders persoonlijke ontwikkeling versnelt.

Verbinding

Elke cultuur in de geschiedenis kent verhalen die al eeuwenlang door worden gegeven van de oude, perfecte wereld. Geen oorlog geen ziekte geen ongemak. Er wordt gesproken over dat de mens op een gegeven moment los is geraakt van zijn verbinding met het Universum, de Bron, God, onze kern of hoe je het wil noemen. Een afscheiding – verbreking met de krachten die ons samen hielden in een bewustzijnséénheid van liefde en geluk. Op wat verschillen na, is de kern van het verhaal universeel en opgesloten in het collectieve onbewuste van de mens.

The Reconnection verbindt ons opnieuw met onszelf, de aarde en het universum, zodat we deze unieke trillingsniveaus en frequenties weer kunnen gebruiken voor onze evolutie en heelwording. Na The Reconnection ervaren mensen vaak dat ze in een soort ‘ flow’ komen en veranderingen gaan ervaren in hun bewustzijn. Stappen zullen worden gezet in je ontwikkeling van dit bewustzijn. The Reconnection hoef je maar één keer in je leven te ondergaan en blijft zich verder door ontwikkelen. The Reconnection staat ons toe te transcenderen en uit een bewustzijn van angst, tekort, beperking en bescherming te stappen naar een bewustzijn van liefde, licht en overvloed.

Licht

Heling verhoogt onze lichtfrequenties, licht speelt een centrale rol in genezing. Wetenschappers hebben ontdekt dat er licht voorkomt in ons DNA onze cellen. Als onze gezondheid achteruit gaat, gaat het licht in ons dimmen. En als onze gezondheid verbetert neemt ons licht ook weer toe. Licht verklaart hoe we onmiddellijke communicatie hebben met alle delen van het lichaam. Het is anders dan in het chemisch model wat tot nu toe gehanteerd werd. We weten nu dat heling niet wordt overgedragen door chemische reacties, het wordt in werking gezet door energie en informatie, vibratie en resonantie. En het wordt gecommuniceerd door het lichaam via licht. We dragen kleine lichtdeeltjes in ons hele lichaam. We dragen deze lichtdeeltjes in elk van onze cellen om ons op een natuurlijke wijze te regenereren en ons gezond te houden. Dit kunnen wij ook een soort van zien wanneer iemand letterlijk straalt en blaakt van gezondheid. Andersom is het ook zichtbaar, bij depressie/ ziekte krijgen we een grauwe doffe uitstraling. Wanneer we op dat niveau van licht vibreren, heeft al dat wat dichter is dan licht, zoals alle gezondheidsproblemen, weinig of geen houvast meer.

Uit onderzoek blijkt dat Reconnective Healing® ervoor zorgt dat cellen het licht beter vast kunnen houden. Bron: Science Confirms Reconnective Healing® van dr. Konstantin Korotkov.

Evolutie

Wij zijn veel meer dan alleen ons fysieke lichaam, al is alleen ons fysieke deel op zich al wonderlijk! Maar de mens is altijd in evolutie geweest en het ligt voor de hand dat het DNA mee evolueert. Als ons DNA verandert worden we intuïtiever, meer interactief, meer bewust van het universum en de vele dimensies daarin. 97% van het DNA wordt door wetenschappers “junk DNA” genoemd, omdat het in hun ogen niets doet en omdat er geen proteïnen worden gecodeerd. Dit is het DNA welke wacht tot het in aanraking komt met de juiste codes en frequenties; waarna de volledige capaciteit (hersenen, lichaam, mind, DNA en ziel) van de mens kan activeren. The Reconnection heeft ook een intentie van evolutie. Dit betekent dat het effect kan hebben op onze intuïtieve en andere heldere (para-normale) vermogens. Het wordt vaak beschouwd als een manier om je levensdoel te vinden. The Reconnection biedt de mens de kans om zich weer volledig te verbinden met het universum en zijn volle potentieel te leven.

Ons DNA is onze blauwdruk en is zowel zender als ontvanger. Je zou kunnen zeggen dat het DNA onze software is en onze hersenen de hardware. Het werkt net als een computer. Zoals een computer informatie krijgt van binnen en bovendien toegang krijgt tot informatie van buiten via internet, zo krijgen onze hersenen informatie van binnen en hebben toegang tot het nul-punt veld; het veld van informatie en licht, het veld van mogelijkheden wat zich ook buiten ons lichaam bevindt. Het veld is een tijdloos systeem (spectrum van alle tijden) van intelligentie dat alles met alles verbindt en samenhang schept.

The Reconnection zorgt voor een menselijke ‘upgrade'. Dit betekent een grotere en snellere informatie-uitwisseling; het vergroot ons bewustzijn en opent de interactie met het multidimensionele universum. Waarin wij mogen spelen, onderzoeken, groeien en ons nieuw menselijk potentieel kunnen ontdekken!

Sessie informatie

The Reconnection doe je één keer in je leven en bestaat uit twee sessies van 60-90 min. waarvan ± 45 minuten op de relaxbank wordt doorgebracht. De sessies vinden plaats op aaneensluitende dagen of met maximaal twee nachten ertussen. Er wordt aanbevolen, (niet verplicht) één tot drie Reconnective Healing sessies te ondergaan vóór The Reconnection. Zodat uw hele systeem al gewend is aan de interactie met deze frequenties. Alhoewel dit twee niet compleet gescheiden processen zijn, zullen de Reconnective Healing sessie(s) en The Reconnection sessies om het beste resultaat te bereiken, op verschillende dagen plaatsvinden.

Draag comfortabele kleding, aangepast aan het seizoen. Gebruik voor aanvang van een sessie geen sterk geurende stoffen zoals parfum omdat het van belang is dat u alles zo zuiver mogelijk met al uw zintuigen kunt ervaren. Tijdens de sessie ligt u in een ontspannen houding op de rug, aangekleed (zonder schoenen), op een relaxbank. Sluit uw ogen, verplaats zo uw aandacht naar binnen, registreer in een zachte staat van observatie wat u opvalt. Onderga en ontvang, laat jezelf verrassen!

Dr. Eric Pearl, Los Angeles, is de ontdekker van The Reconnection® en Reconnective Healing®. Wereldwijd geniet hij veel belangstelling van artsen en wetenschappers. De effectiviteit van Reconnective Healing is duidelijk aangetoond door de praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria. De frequenties van The Reconnection zijn meetbaar. Metingen laten bijvoorbeeld veranderingen in de hersengolven zien, passend bij een diep meditatieve staat, zelfs al heeft iemand nog nooit gemediteerd. Ook blijkt dat de hartfrequentie regelmatiger ofwel harmonischer wordt. Volgens diverse wetenschappers zijn deze frequenties nieuw op aarde. Verklaringen voor de effectiviteit ervan worden gezocht in o.a. biofotonen-leer en quantum fysica. www.thereconnection.nl

Bekijk ook

Reattach Therapie

Clinical Neuropsychiatry AWARD 2015

ReAttach schema therapie voor mensen met psychische/emotionele klachten.

Reconnective Healing

Foundational Practitioner Reconnective Healing®

Reconnective Healing helpt de natuurlijke balans te herstellen op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

MIR - Methode

Zelfhelingsmethode

Mentale en Intuïtieve Reset. Deze methode is zo ontworpen dat iedereen het zelfstandig en eenvoudig kan toepassen

bottom of page